Rhaglen genedlaethol o welliannau yw 1000 o Fywydau a Mwy sy’n cynorthwyo sefydliadau ac unigolion i ddarparu’r gofal iechyd mwyaf diogel o’r radd flaenaf i bobl Cymru. Mae 1000 o Fywydau a mwy yn cyflawni hyn drwy’r canlynol:

Rhaglenni Gwella Gofal
Ymgysylltu â staff rheng flaen ac arweinwyr wrth ddatblygu ymyriadau yn seiliedig ar dystiolaeth a lledaenu arferion da
Methodoleg Gwella Ansawdd
Rhoi’r fethodoleg safonedig i staff sy’n sail i waith 1000 o Fywydau Mwy
Ymgysylltu â’r Cyhoedd
Sicrhau bod profiad a safbwyntiau’r cyhoedd yn ganolog i’r holl waith gwella ansawdd
Cyhoeddiadau ac Adnoddau
Crynhoi ffyrdd newydd o weithio mewn canllawiau ‘sut i’, papurau gwyn ac ar fideo
Cyfadran 1000 o Fywydau a Mwy
Dod ag arweinwyr clinigol ac arweinwyr gwella ansawdd ynghyd o bob cwr o Gymru i ddarparu arbenigedd lleol a chenedlaethol
Digwyddiadau 1000 o Fywydau a Mwy
Dod â staff ynghyd drwy gyfrwng digwyddiadau dysgu cenedlaethol, seminarau ar-lein a chyfarfodydd cydweithredol
Cymuned Myfyrwyr ac Addysgwyr 1000 o Fywydau a Mwy
Ymgysylltu ag addysgwyr a gweithlu’r dyfodol a’u paratoi i wneud gwahaniaeth heddiw
Cyfathrebu
Darparu dulliau cyfathrebu effeithiol i sefydliadau er mwyn ymgysylltu â’r prif randdeiliaid, cyflwyno ymyriadau newydd a gwneud newidiadau
Cofrestrwch i dderbyn e-Gylchlythyr 1000 o Fywydau a Mwy heddiw

Cyhoeddiadau diweddar

Teledu 1000 o Fywydau a Mwy

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com